Kulturförvaltningen

 Kultur i Sthlm
 Stöd & Stipendier
 Kulturnämnd
 Kulturförvaltningen
 Hem


back.gif Tillbaka


Föredragningslista Nr 10

print.gif Utskriftsvänlig version


Datum: 2007-10-02
Tid: 15.30
Plats: Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus


Ärenden med personalrepresentation

 

 1.      Anmälan av justerat protokoll           

          (Protokoll nr 9/2007 utsändes senare)

  

 2.      Justering av dagens protokoll

  

 3.      Anmälningsärenden

          

 4.      Tillämpningsanvisningar till Stockholms

          stads e-post regler

          

 

 5.      Reviderat förslag till nya riktlinjer                              

          och villkor för kultur- och integrations-

          stöd

          Återremiss 2007-02-20

          Bordlades 2007-08-28

        

 

 6.      Skrivelse från Roger Mogert (s), Ann Mari

          Engel (v) och Kerstin Wickman (mp)

          angående kultur- och integrationsstöd

          Bordlades 2007-08-28

         

 

 7.      Medeltidsmuseets lokaler under Norrbro

          Återremiss 2007-08-28

           

 

 8.      Samråd om program för Slussen

          i stadsdelen Södermalm

          Remisstid 2007-10 31

          

 

 9.      Förslag till detaljplan för Danviks-

          lösen infrastruktur – Spårbroalternativ,

          delplan S1/N1 inom stadsdelarna Södra

          Hammarbyhamnen i Stockholm och

          Sicklaön 76:1 i Nacka

          Remisstid 2007-09-14

          Omedelbar justering

         

 

10.     Remiss beträffande förslag till detalj-

          plan för Plomben 1,2 och 6 mm, i

          stadsdelen Hägersten

          Remisstid 2007-09-30

           

 

11.     Samarbete Stockholms stadsmuseum

          och Strindbergsmuseet

           

 

12.     Skrivelse från Ann Mari Engel (v) och

          Mårten Andersson (v) angående den

          digitala registreringen av de kommunala

          museernas och stadsarkivets samlingar

-       Stadsarkivets yttrande

 

 

13.     Skrivelse från Ann Mari Engel (v) och

          Mårten Andersson (v) angående den

          digitala registreringen av de kommunala

          museernas och stadsarkivets samlingar

-       Kulturförvaltningens yttrande

 

 

14.     Resa i tjänsten utanför Europa

           

 

15.     Förslag till sammanträdestider

          för kulturnämnden 2008

           

 

16.     Information och övriga frågor

 

 

Förhinder bör anmälas till nämndens sekreterare Lillemor Gardart tfn: 508 31 944, fax 508 31 999,

E-post: lillemor.gardart@kultur.stockholm.se.   

 

fix-1x1.gif

Kulturhuset

Kulturskolan

Kulturstrategiska avdelningen

Liljevalchs

Stadsbiblioteket

Stockholmsforskningen

Stockholms Medeltidsmuseum

Stockholms Stadsmuseum

Stockholms kulturfestival

Ung08

Tillgänglighetsguiden

Konstskola på webben

Stadens offentliga konst

 

fix-1x1.gif 
 

© Kulturförvaltningen

Besöksadress: Drottninggatan 30 • Postadress: Box 16113, 103 22 Stockholm • Växel: 08-508 31 900
Fax : 08-508 31 999 • E-post: kultur@kultur.stockholm.se