Kulturförvaltningen

 Kultur i Sthlm
 Stöd & Stipendier
 Kulturnämnd
 Kulturförvaltningen
 Hem


back.gif Tillbaka


Föredragningslista Nr 5

print.gif Utskriftsvänlig version


Datum: 2008-06-18
Tid: 16.00
Plats: Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus


Ärenden med personalrepresentation

 

 1.      Anmälan av justerat protokoll

       

 

 2.      Justering av dagens protokoll

 

 

 3.      Anmälningsärenden

         

 

 4.      Yttrande över revisorernas rapport för

          år 2007 avseende Stadsarkivet

          Remisstid 2008-06-30

           

 

 5.       Remiss om ”Förslag till införande

          av stadsövergripande gemensam IT service”

          – Stadsarkivets yttrande

          Remisstid 2008-06-30

          

 

 6.      Remiss om ”Förslag till införande

          av stadsövergripande gemensam IT service”

          – Kulturförvaltningen yttrande

          Remisstid 2008-06-30

           

 

 7.      Alternativ driftsform för digitaliserings-

          arbetet vid Stadsarkivet

          

 

 8.      Remiss beträffande förslag till detalj-

          planer för del av Blackeberg 2:1 invid

          kv. Dalbon S-Dp 2006-21854-54, invid

          Björnsonsgatan S-Dp 2007-00749-54

          och del av kv. Araben

          S-Dp 2007-02781-54 i stadsdelen Blackeberg

          Remisstid 2008-06-30

          

 

 9.      Anmälan av kulturhistorisk klassificering

          för stadsdelarna Farsta Strand, Larsboda

          och Nockeby med tillhörande kultur-

          historiskt särskilt värdefulla områden

          utpekade i Stockholms översiktsplan

           

 

10.     Uppföljning av öppen fritidsverksamhet i

          Stockholm 2006 och 2007

          

 

11.     Redovisning av enkätsvar angående barn

          som slutat i Kulturskolan

           

 

12.     Inriktningsbeslut T-bibliotek Östermalm

          – del av strukturplan för bibliotek i rörelse

           

 

13.     Inriktningsbeslut Bredängs bibliotek

          – del av strukturplan för bibliotek i rörelse

          

 

14.     Inriktningsbeslut Luma bibliotek

          – del av strukturplan för bibliotek i rörelse

           

 

15.     Förslag om möjligheter för kultur-

          nämnden att besöka Bok- och biblioteks-

          mässan i Göteborg 2008

           

 

16.     Beställning av mobil inredning till

          Magasin 5

          

 

17.     Internkontrollplan för Stockholms

          stadsarkiv år 2008

          

 

18.     Information om

 

           – Kulturfestivalen

  

          – Go 08

  

          – Ung 08

  

          – Lokalförändringar vid

             Stockholms stadsmuseum

  

          – Information om Nya medeltidsmuseet

 

 19.     Övriga frågor

 

 

fix-1x1.gif

Kulturhuset

Kulturskolan

Kulturstrategiska avdelningen

Liljevalchs

Stadsbiblioteket

Stockholmsforskningen

Stockholms Medeltidsmuseum

Stockholms Stadsmuseum

Stockholms kulturfestival

Ung08

Tillgänglighetsguiden

Konstskola på webben

Stadens offentliga konst

 

fix-1x1.gif 
 

© Kulturförvaltningen

Besöksadress: Drottninggatan 30 • Postadress: Box 16113, 103 22 Stockholm • Växel: 08-508 31 900
Fax : 08-508 31 999 • E-post: kultur@kultur.stockholm.se