Kulturförvaltningen

 Kultur i Sthlm
 Stöd & Stipendier
 Kulturnämnd
 Kulturförvaltningen
 Hem


back.gif Tillbaka


Föredragningslista Nr 7

print.gif Utskriftsvänlig version


Datum: 2008-09-16
Tid: 15.30
Plats: Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus


 1.      Anmälan av justerat protokoll

          (Protokoll nr 6/2008 

 

 2.      Justering av dagens protokoll

 

 3.      Anmälningsärenden

          

 4.      Tertialrapport 2/2008 för kultur-

          nämnden/Stockholms stadsarkiv

          Omedelbar justering

          (Utsändes senare) 

 

 5.      Tertialrapport2/2008 för kultur-

          nämnden/kulturförvaltningen

          Omedelbar justering

          (Utsändes senare) 

 

 6.      Mit-projektet, Medeltidsmuseets

          ombyggnad 

 

 7.      Projektansökan till E-tjänstprogrammet

          Biblioteket.se 3.0

           

 8.      Kultur i ögonhöjd – för, med och av

          barn och unga – strategisk plan för

          barn- och ungdomskultur i Stockholm

          2009 - 2012

         

 9.      Förslag till komplettering av riktlinjerna

          för kultur- och integrationsstöd för att

          underlätta internationellt kulturutbyte

          

10.     Förslag med anledning av inventering

          av kulturstöd, föreningsstöd och lokal-

          stöd inom Stockholms stad

          

11.     Svar på remiss med skrivelse av

          Stefan Nilsson (mp) om att hålla

          fritidsgårdarna öppna under loven

          Remisstid 2008-09-19

          Omedelbar justering

          

12.     Svar på remiss med begäran om anslag

          /gåva år 2008 och 2009 till Östermalms

          föreningsråd

          Remisstid 2008-09-19

          Omedelbar justering

         

13.     Svar på remiss med motion (2008:49)

          av Roger Mogert (s) om fler eldar på

          Valborg

          Remisstid 2008-09-19

          Omedelbar justering

        

14.     Svar på skrivelse från Madeleine Sjöstedt

          m.fl. (fp), Cecilia Brinck m.fl. (m) och

          Inga-Märta Fröman (kd) om att öppna

          friluftsteatrarna

         

15.     Redovisning av bonusfördelning 2008

          

16.     Svar på skrivelse från Roger Mogert (s),

          Ann Mari Engel (v) och Kerstin Wickman

          (mp) om framtidsplanerna för Filmpool

          Stockholm-Mälardalen – en satsning som

          kom av sig

           

17.     Svar på remiss med motion (2008:43) av

          Rebwar Hassan (mp) om skapandet av ett

          multireligiöst centrum i Skärholmen som

          ett alternativ till det planerade moskébygget

          Remisstid 2008-09-30

        

18.     Svar på skrivelse från Madeleine Sjöstedt

          m.fl. (fp), Cecilia Brinck m.fl. (m) och

          Inga-Märta Fröman (kd) om Kultur i Järva-

          området

          

19.     Kompletteringsval till styrelsen för

          Gunhild och Sigrid Rossanders Donations-

          fond

           

20.     Information och övriga frågor

 

          – rapport om Go08, o:p 

          – Ung08 och

            – Kulturfestivalen.

fix-1x1.gif

Kulturhuset

Kulturskolan

Kulturstrategiska avdelningen

Liljevalchs

Stadsbiblioteket

Stockholmsforskningen

Stockholms Medeltidsmuseum

Stockholms Stadsmuseum

Stockholms kulturfestival

Ung08

Tillgänglighetsguiden

Konstskola på webben

Stadens offentliga konst

 

fix-1x1.gif 
 

© Kulturförvaltningen

Besöksadress: Drottninggatan 30 • Postadress: Box 16113, 103 22 Stockholm • Växel: 08-508 31 900
Fax : 08-508 31 999 • E-post: kultur@kultur.stockholm.se