Kulturförvaltningen

 Kultur i Sthlm
 Stöd & Stipendier
 Kulturnämnd
 Kulturförvaltningen
 Hem


back.gif Tillbaka


Föredragningslista Nr 4

print.gif Utskriftsvänlig version


Datum: 2009-05-12
Tid: 15.30
Plats: Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus


Ärenden med personalrepresentation

 

 1.      Anmälan av justerat protokoll

          (Protokoll nr 3/2009 )

           

 2.      Justering av dagens protokoll

  

 3.      Anmälningsärenden

           

 4.      Tertialrapport 1/2009 för kultur-

          nämnden/Stockholms Stadsarkiv >>>

         

 

5.      Tertialrapport 1/2009 för kultur-

          nämndens/kulturförvaltningen >>>

           - Bilaga >>>

 

6.      Befogenhet att beordra utbetalning

          av pengar för kulturförvaltningen >>>

    

7.      Remiss: Skrivelse av Bo Bladholm (M)

         om minnesmärke för Polens demokrati-

         sering och solidaritet >>>

         

8.      Angående remiss med förslag till

         nationellt genomförande av den

         Europeiska landskapskonventionen >>>

         

9.         Remiss om nytt arrendeavtal mellan

        Stockholms kommun och koloniträdgårdar

        och fritidsträdgårdar inom kommunens

        gränser >>>

           

10.     Motion (2009:10) av Mats Berglund (MP)

          och Stefan Nilsson (MP) om att uppmärk-

          samma 100-årsjubileet av de olympiska

          spelen i Stockholm 1912 med ett forsknings-

          projekt om den olympiska rörelsen och

          stockholmsidrotten under etthundra år >>>

          

11.     Svar på skrivelse från Roger Mogert (S),

          Ann Mari Engel (V) och Kerstin o:p

          Wickman (MP) om minnesmärke övero:p

          Storstrejken 1909o:p>>>

           

 

12.     Information och övriga frågor

 

 

fix-1x1.gif

Kulturhuset

Kulturskolan

Kulturstrategiska avdelningen

Liljevalchs

Stadsbiblioteket

Stockholmsforskningen

Stockholms Medeltidsmuseum

Stockholms Stadsmuseum

Stockholms kulturfestival

Ung08

Tillgänglighetsguiden

Konstskola på webben

Stadens offentliga konst

 

fix-1x1.gif 
 

© Kulturförvaltningen

Besöksadress: Drottninggatan 30 • Postadress: Box 16113, 103 22 Stockholm • Växel: 08-508 31 900
Fax : 08-508 31 999 • E-post: kultur@kultur.stockholm.se