Kulturförvaltningen

 Kultur i Sthlm
 Stöd & Stipendier
 Kulturnämnd
 Kulturförvaltningen
 Hem


back.gif Tillbaka


Föredragningslista Nr 5

print.gif Utskriftsvänlig version


Datum: 2009-06-16
Tid: 15.30
Plats: Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus


Ärenden med personalrepresentation

 

 1.      Anmälan av justerat protokoll

           

 2.      Justering av dagens protokoll

 

  3.      Anmälningsärenden

          

 4.      Yttrande över revisorernas rapport för

          år 2008 avseende Stadsarkivet

          Remisstid 2009-06-30

           

  

5.      Yttrande över revisorernas rapport för

          år 2008 avseende kulturförvaltningen >>>

          - Bilaga >>>

          Remisstid 2009-06-30

          

 

6.      Remiss angående införande av gemensam

          växelfunktion för stadens nämnder och bolag >>>

          Remisstid 2009-06-30

            

 

7.      Remiss om säkerhetsprogram för

          Stockholms stad 2009 – 2012

          – Stadsarkivets yttrande >>>

          Remisstid 2009-06-30

          

 

8.      Remiss om säkerhetsprogram för

          Stockholms stad 2009 – 2012

          – Kulturförvaltningens yttrande >>>

          Remisstid 2009-06-30

   

 

9.      Remiss om yrkesdansarutredningens

          betänkande ”Ta klass” (SOU 2009:27) >>>

          Remisstid 2009-06-18

          Omedelbar justering

           

 

10.      Nytt bibliotek i Axelsbergo:p >>>

         

  

11.     Utveckling av Enskede bibliotek

          – förslag till inriktningsbeslut >>>

   

       

12.     Inriktningsbeslut Hässelby Gårds 

          bibliotek – del av strukturplan föro:p 

          bibliotek i rörelseo:p >>>

          

 

13.     Förslag om möjligheter för kulturnämnden

          att besöka Bok- och biblioteksmässan >>>

           

 

14.      Svar på skrivelse om stöd till förstudie

          för ungdomsverksamhet i f d biografen

          Draken >>>

          

 

15.     Svar på skrivelse av Ann Mari Engel (V)

          och Mårten Andersson (V) om vad som

          händer med Södra Fot och teaterhuset

           i Skarpnäck >>>

                


 16.     Information och övriga frågor

         

          – Information om kulturförvaltningens

            sommarverksamhet

  

 

Ärenden utan personalrepresentation

 

17.     Upphandling av hantverkstjänster

          Sekretessärende

          Omedelbar justering

          (Utsändes endast till direkt berörda)

fix-1x1.gif

Kulturhuset

Kulturskolan

Kulturstrategiska avdelningen

Liljevalchs

Stadsbiblioteket

Stockholmsforskningen

Stockholms Medeltidsmuseum

Stockholms Stadsmuseum

Stockholms kulturfestival

Ung08

Tillgänglighetsguiden

Konstskola på webben

Stadens offentliga konst

 

fix-1x1.gif 
 

© Kulturförvaltningen

Besöksadress: Drottninggatan 30 • Postadress: Box 16113, 103 22 Stockholm • Växel: 08-508 31 900
Fax : 08-508 31 999 • E-post: kultur@kultur.stockholm.se