Kulturförvaltningen

 Kultur i Sthlm
 Stöd & Stipendier
 Kulturnämnd
 Kulturförvaltningen
 Hem


back.gif Tillbaka


Föredragningslista Nr 7

print.gif Utskriftsvänlig version


Datum: 2009-09-15
Tid: 15.30
Plats: Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus


Ärenden med personalrepresentationo:p

 

 

 1. Anmälan av justerat protokoll

 

 

 1. Justering av dagens protokoll

 

 

 1. Anmälningsärenden

 

 

 1. Tertialrapport 2/2009 för kulturnämnden/Stockholms Stadsarkiv

Dnr 1.3-14668/09

 

 

 1. Tertialrapport 2/2009 för kulturnämnden/kulturförvaltningen >>>  

          - Bilaga 1 >>>

           - Bilaga 2 >>>  

           - Bilaga 2, forts >>>

           - Bilaga 3  Bibliotek i rörelse >>>

           - Bilaga 4 >>> 

 

 

 1. Remiss om Grön IT-strategi för Stockholms stad >>>

Remisstid 2009-09-11

Omedelbar justering

 

 

 1. Remiss om motion om återupprättande av Stor-Stockholms koloniträdgårdar från Martin Michel och Åsa Romson (Mp) >>>

Remisstid 2009-10-01

 

 

 1. Svar på skrivelse från Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) och Abdo Goriya (s) angående S/S Orion >>>

  

 1. Skrivelse om yttrandefriheten i staden >>>

  

 1. Svar på skrivelse av Ann Mari Engel (V) Eva Louise Erlandsson Slorach (S) och Kerstin Wickman (MP) angående processen för att utse mottagare av Stockholms stads hederspriser och kulturstipendier

Bordlagt 2009-08-25

 

 

 1. Information och övriga frågor

·        Kulturhusets publikundersökning (Eric Sjöström)

 

 

 

 

 

fix-1x1.gif

Kulturhuset

Kulturskolan

Kulturstrategiska avdelningen

Liljevalchs

Stadsbiblioteket

Stockholmsforskningen

Stockholms Medeltidsmuseum

Stockholms Stadsmuseum

Stockholms kulturfestival

Ung08

Tillgänglighetsguiden

Konstskola på webben

Stadens offentliga konst

 

fix-1x1.gif 
 

© Kulturförvaltningen

Besöksadress: Drottninggatan 30 • Postadress: Box 16113, 103 22 Stockholm • Växel: 08-508 31 900
Fax : 08-508 31 999 • E-post: kultur@kultur.stockholm.se