Kulturförvaltningen

 Kultur i Sthlm
 Stöd & Stipendier
 Kulturnämnd
 Kulturförvaltningen
 Hem


back.gif Tillbaka


Föredragningslista Nr 01

print.gif Utskriftsvänlig version


Datum: 2010-02-09
Tid: 15.30
Plats: Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus


Föredragningslista
 
Ärenden med personalrepresentation

1. Anmälan av justerat protokoll
(Protokoll nr 10/2009 utsändes)
 
2. Justering av dagens protokoll

3. Anmälningsärenden
(Utsändes)>>>
Handikapprådets protokoll 12 nov >>>
Handikapprådets protokoll 10 dec >>>

4.
 Årsredovisning för kulturnämnden/Stadsarkivet 2009
Dnr 1.2-1191/2010
(Utsändes) >>>
Omedelbar justering

5. Årsredovisning för kulturnämnden/kulturförvaltningen 2009
Dnr 1.1/187/2010
(Utsändes) >>>
Omedelbar justering

6. Svar på skrivelse från Roger Mogert (S), Ann Mari Engel (V) och Kerstin Wickman (MP) angående Stadsbibliotekets situation
Dnr 1.1/4536/2009
(Utsändes) >>>                         
Bilaga >>>

7. Svar på remiss om motion (2009:21) från Abdo Goriya (S) om tillgänglighet
Remisstid: 2010-02-15
Dnr 1.1/4803/2009
(Utsändes) >>> 
Omedelbar justering
Bilaga till remiss om tillgänglighet >>>
 
8. Remiss betr. samråd om förslag till detaljplan för fastigheten Klamparen 10 m.m., Kungsholmen
Dnr 4.1/5405/2009
Remisstid: 2010-02-05
Omedelbar justering
(Utsändes) >>>
Bilaga >>>
 
9. Svar på skrivelse om framtiden för Konstnärernas kollektivverkstad
Dnr 1.1/5428/2009
(Utsändes) >>>
Bilaga >>>
 
10. Uthyrning av det fria kulturlivets lokaler
Dnr 1.1/4349/2009
(Utsändes) >>>
 
11. Svar på skrivelse om Låt Taubes konst stanna i Stockholm
Dnr 1.1/5427/2009
(Utsändes) >>>
Bilaga >>>
 
12. Stöd till Östersjöfestivalen 2010
Dnr 6.1/4747/2009
(Utsändes) >>>
 
13. Verksamhetsstöd till Nya Kista Träff 2010
Dnr 005/4543/2008
(Utsändes) >>>
 
14. Delutbetalning till studieförbunden i Stockholm 2010
Dnr 6.1/337/2010
(Utsändes) >>>
 
15. Svar på skrivelse från Roger Mogert m.fl. (S), Ann Mari Engel (V) och Kerstin Wickman (MP) om bevarande av Vasateatern
Dnr 1.1/5141/2009
(Utsändes) >>>
Bilaga >>>
 
16. Remiss om motion angående namnbyte till Olympiastadion
Dnr: 1.1/5149/2009
(Utsändes) >>>
Bilaga >>>
 
17. Val av ledamot till Kommittén för Stockholmsforskning
Dnr 3.7/310/2010
(Utsändes) >>>
 
18. Extra ärende: Delegation vid avrop från ramavtalet med Volvo IT
Dnr: 1.1/1062/2010
(Utsändes som extra ärende) >>>
 
Information och övriga frågor
• Pågående utvecklingsarbete inom Kulturskolan
• Utvärdering av punkt Medis
 
 
 
 

fix-1x1.gif

Kulturhuset

Kulturskolan

Kulturstrategiska avdelningen

Liljevalchs

Stadsbiblioteket

Stockholmsforskningen

Stockholms Medeltidsmuseum

Stockholms Stadsmuseum

Stockholms kulturfestival

Ung08

Tillgänglighetsguiden

Konstskola på webben

Stadens offentliga konst

 

fix-1x1.gif 
 

© Kulturförvaltningen

Besöksadress: Drottninggatan 30 • Postadress: Box 16113, 103 22 Stockholm • Växel: 08-508 31 900
Fax : 08-508 31 999 • E-post: kultur@kultur.stockholm.se