Kulturförvaltningen

 Kultur i Sthlm
 Stöd & Stipendier
 Kulturnämnd
 Kulturförvaltningen
 Hem


back.gif Tillbaka


Föredragningslista Nr 02

print.gif Utskriftsvänlig version


Datum: 2010-03-09
Tid: 15.30
Plats: Stadsmuseet, Tessinsalen


 
Ärenden med personalrepresentation
 
1. Anmälan av justerat protokoll

2. Justering av dagens protokoll >>>

3. Anmälningsärenden >>>

4. Val av ledamöter och ersättare till Arkivutskottet 2010
    Dnr: 1.1-3798/2010
    Utsändes senare
 
5. Remiss beträffande samråd om program för detaljplan för Årstafältet i stadsdelarna Årsta och Östberga, SBK
    Dnr 2007-08046-53 
    Dnr: 4.1/1357/2010
    Omedelbar justering >>>
    Bilaga >>>

6. Remiss betr. Samråd om förslag till detaljplan för Slussen, del av fastigheten Södermalm 7:85 m. fl. i 
    stadsdelarna Södermalm och Gamla Stan, S-Dp 2005-08976-54.
    Dnr: 4.1/1103/2010
    Omedelbar justering >>>
    Bilaga >>>

7. Svar på remiss om motion (2009:49) om Norra Smedjegatan - gatan som försvann
    Dnr: 1.1/88/2010
    Omedelbar justering >>>
    Bilaga >>>

8.
 Svar på remiss angående icke sanktionerad projicering av reklam, bilder och budskap på fasader
    Dnr: 1.1/519/2010
    Omedelbar justering >>>
    Bilaga >>>

9. Beslut om utredning angående utbyggnad av Liljevalchs konsthall
    Dnr: 1.1/3872/2009
    Senare utskick

10. Svar på skrivelse från Charlotte Norlin, Handikapprådets ordförande, om behovet av 
     tillgänglighetsguide på
     Internet
     Dnr: 1.1/5142/2009 >>>

11.
 Anmälan av mottagare av kulturnämndens folkbildningsstipendier 2010
     Dnr: 6.3/14090/2010
     Ärenden utan personalrepresentation >>>

12.
 Förslag till mottagare av Stockholms stads hederspris, Bellmanpris och Cullbergpris 2010
     Dnr: 6.3/1440/2010
     Senare  utskick

Information
• Utredning om studieförbundens bidragsredovisningar
• Information om stödformerna ”Jalla!” och ”En snabb slant”

 

fix-1x1.gif

Kulturhuset

Kulturskolan

Kulturstrategiska avdelningen

Liljevalchs

Stadsbiblioteket

Stockholmsforskningen

Stockholms Medeltidsmuseum

Stockholms Stadsmuseum

Stockholms kulturfestival

Ung08

Tillgänglighetsguiden

Konstskola på webben

Stadens offentliga konst

 

fix-1x1.gif 
 

© Kulturförvaltningen

Besöksadress: Drottninggatan 30 • Postadress: Box 16113, 103 22 Stockholm • Växel: 08-508 31 900
Fax : 08-508 31 999 • E-post: kultur@kultur.stockholm.se